Uitzicht op kansen

Zet koers op de toekomst.....

Corporatiekompas

 

In control zijn tegen beheersbare kosten!

Wet- en regelgeving

 

Wegwijs in een doolhof aan wet- en regelgeving....

De helpende hand

 

Bij veranderingen, wet- en regelgeving, financieringsperikelen, verscherpt toezicht, volkshuisvestelijke taak, waardering etc.

1
2
3
4

OBYD

Ligt uw financieel management op koers?

Houvast. Terwijl de crisis op de woningmarkt aanhoudt, schrikt de branche op van financiële misstanden bij steeds meer corporaties. En daarbij komt ook nog eens de steeds veranderende wet- en regelgeving uit Den Haag.

De druk op het financieel management van uw corporatie wordt groot. Kunt u volledige inzage geven, nu iedereen ter verantwoording wordt geroepen? Ligt uw risico management op koers? Onder de naam Corporatie Kompas biedt OBYD houvast in zwaar weer. Met goed afgebakende trajecten worden accute problemen inzichtelijk gemaakt en nieuw perspectief geschapen. Uw corporatie kan weer vooruit kijken.